Gia đình cố nghệ sĩ Anh Vũ uỷ quyền ca sĩ Leon Vũ nhận thi hài ở Mỹ