Hàng nghìn người Hà Nội dắt xe, ‘qua mặt’ cảnh sát giao thông