Ô nhiễm môi trường khiến phổi người Việt Nam trở nên suy giảm mạnh theo từng năm