Anh: Nữ sinh trung học sẽ được phát sản phẩm vệ sinh miễn phí