Có nên chọn chương trình dự bị đại học khi du học Mỹ năm 2019?