Học bổng New Zealand ‘độc quyền’ cho học sinh Việt Nam