Bộ Y tế phát động 9 hành động cần làm ngay để giảm nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm