Phòng khám Ung bướu Singapore – Việt Nam chính thức khai trương