Thói quen ăn và dinh dưỡng cho người bị thoái hoá đốt sống cổ