Khoảng 30% trường hợp ung thư vú có thể ngăn ngừa nhờ vào tầm soát sớm