Việt Nam và Singapore tăng cường phối hợp chuyên môn trong điều trị ung thư