Chỉ mất 8 tháng để trở thành công dân châu Âu cùng First Global Visa