Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là gì? Hướng dẫn lựa chọn một bình gas an toàn trong gia đình