Ngày hội Toán học mở lần đầu tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh