Ung thư cổ tử cung có thể được “xóa sổ” ở Việt Nam