“Châu Âu – miền đất hứa” là sự lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư