Khai mạc sự kiện “TechConnect Việt Nam – Lào 2018” tại thủ đô Viêng Chăn