Sau Thái Lan, Lào là quốc gia ĐNÁ tiếp theo cho phép giao dịch tiền điện tử