MRC sẵn sàng hỗ trợ Lào rà soát kế hoạch, chiến lược phát triển thủy điện