Điều kiện để nhận học bổng trung học Mỹ có quá phức tạp?