PVOIL Lào và Shell Thái Lan ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu