Chủ tịch LĐBĐ Lào nói lời “thống thiết” với CĐV Việt Nam