Trải lòng nhân viên cũ Lixibox, Lixibox lừa đảo là vô căn cứ