Vì Sao Lixibox bị bốc phốt bán hàng China, còn Iphone vẫn được ưa chuộng?