Gia đình 3 thế hệ mắc ung thư gan và lời cảnh báo “khẩn thiết” từ bác sĩ