Việt Nam và Singapore phối hợp trong điều trị ung thư