Thực hư phốt Lixibox lừa đảo, Lixibox bán hàng giả, nhập hàng Trung Quốc