Hy hữu: Cô gái nhỏ nhắn người Việt thành lính hải quân chuyên nghiệp Mỹ