Viettel trúng thầu dự án xã hội thông minh lớn nhất tại Lào